Adrenochrome the elite’s secret super drug.

Adrenochrome the elite’s secret super drug.